DLACZEGO?

 1. Home
 2. DLACZEGO?

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Naszą pracę charakteryzuje ukierunkowanie na cele
 • Identyfikujemy istotne problemy i wyznaczamy kierunki zmian
 • Kompleksowo podchodzimy do procesu zarządzania organizacjami
 • Konstruujemy i wdrażamy systemy zarządzania
 • Elastycznie dopasowujemy rozwiązania do zdiagnozowanych problemów organizacyjnych przedsiębiorstw
 • Wdrażane zmiany, podnoszące efektywność i produktywność, realizujemy wspólnie z kadrą organizacji
 • Dajemy narzędzia planowania, nadzoru i kontroli na szczeblach zarządczych
 • Skuteczność w działaniu mierzymy osiąganymi wynikami finansowymi, wprowadzając wskaźniki zarządcze, informacyjne i kontrolne
 • Opracowana przez nas metodologia i podejście analityczne, pozwala zdiagnozować i zmienić istotne dla organizacji problemy operacyjne w wymierne efekty finansowe
 • Poprzez współpracę z kadrami i wspieranie zmiany na każdym etapie projektu, uzyskujemy trwałość wdrożenia poprzez dobór szkoleń i zmianę podejścia pracowników operacyjnych i kadr menedżerskich
 • Projekty realizują praktycy i specjaliści branżowi z bogatym doświadczeniem biznesowym w firmach międzynarodowych
 • ROI naszych projektów przekracza 250%

Analizy Operacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw

Systemy zarządzania i kontroli właścicielskiej

Praktyczne szkolenia dla kadry zarządczej i nadzoru bezpośredniego

Rozwój wiedzy kadry w zakresie negocjacji

Coaching i motywowanie w procesach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji

Ocena kompetencji menadżerskich kadry zarządczej i nadzoru bezpośredniego

Realizacja i wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw

Interim management