ROZWIĄZANIA I USŁUGI

 1. Home
 2. ROZWIĄZANIA I USŁUGI

Konsulting Operacyjny

Analizy OPCON – OPCON Quick Scan ©, OPCON Systems Scan ©

Projekty analityczne, których celem jest kompleksowa diagnoza przedsiębiorstw, w tym problemów wpływających na realizację wyników operacyjnych oraz niewykorzystywanych potencjałów. Podczas projektów badamy przedsiębiorstwa w następujących aspektach:

 • statystycznym
 • operacyjnym
 • systemowym
 • behawioralnym
 • finansowym

Projekty Poprawy Efektywności Operacyjnej i Zarządczej – OPCON Efficiency ©

Projekty wdrożeniowe i restrukturyzacyjne, których celem nadrzędnym jest uzyskanie poprawy wyników operacyjnych przedsiębiorstw. Podczas nich, nasze działania wspólnie z załogą przedsiębiorstw, ukierunkowane są na:

 • poprawę efektywności zarządzania
 • podniesienie umiejętności menedżerskich
 • wzrost produktywności pracy
 • poprawę efektywności procesów
 • wzrost efektywności i produktywności wykorzystania zasobów
 • poprawę jakości produktów i usług
 • wzrost rentowności
 • obniżenie kosztów operacyjnych
 • poprawę wskaźników finansowych

Audyty funkcjonalne – OPCON Audit Scan ©

Projekty audytowe mają na celu sprawdzenie realizowanych zmian w przedsiębiorstwach po okresie od 6 do 12 miesięcy od zakończenia Projektów Poprawy Efektywności Operacyjnej. Realizujemy je między innymi przez:

 • ustabilizowanie i ugruntowanie wdrożonych zmian poprzez audyty powdrożeniowe systemów zarządzania
 • wspomaganie koordynatorów ze strony Klienta przy wdrażaniu kolejnych rozwiązań i zmian dokonywanych we własnym zakresie
 • cykl szkoleń i spotkań coachingowych

Konsulting Inwestycyjny

Analizy Due diligence poszerzone o aspekty operacyjne

 • Audyt wykorzystania potencjału technicznego organizacji
 • Audyt statystyczny
 • Audyt organizacyjny
 • Audyt systemowy
 • Audyt behawioralny
 • Analiza przepływu informacji

Zarządzanie procesem restrukturyzacji

 • Rozwój nowych przedsięwzięć organizacji
 • Inkorporacja spółek zależnych
 • Wydzielenie nowych podmiotów
 • Interim management